Chronische Blaasontsteking is dezer dagen een normaal probleem geworden, vooral onder vrouwen. Ondanks alle vooruitgang in de moderne medische wetenschap, is de wereld niet verder gekomen dan de opeenvolgende generaties van antibiotica voor het behandelen van terugkerende Infectie van de Urinewegen.

Er is nog steeds geen oplossing gevonden om de terugkeer tegen te gaan. Reeds is het overmatig gebruik van medicijnen schadelijk voor voor vitale organen; en wordt door de resistentie tegen antibiotica de situatie verder verslechterd. Ayurveda is aloude medische wetenschap van India.

Sinds de laatste vier duizend jaren verschaft succesvolle therapeutische en beschermende oplossingen voor diverse ziekten. Ayurveda heeft Terugkerende Infectie van de Urinewegen en zijn behandeling beschreven onder de naam “Mutrakrichhra”.

Aangezien de principe van het behandelen van infecties niet gebaseerd op de bacteriële theorie, levert het een belangrijke grond voor hoop voor patiënten met terugkerende urineweg infectie die resistent zijn tegen antibiotica.

Laat ons eerste bekijken wat de wereld tegen Terugkerende Urineweg Infectie aankijkt en hoe Ayurveda afwijkt bij de behandelingswijze ervan.

Wat is Chronische Blaasontsteking?

In eenvoudige taalgebruik is Chronische Urineblaasontsteking het herhaaldelijk optreden van gevallen van infectie in de urineweg. Het is normaal bij overigens gezonde jonge vrouwen met anatomische en fysiologische normale urinewegen.

Het herhaaldelijk optreden van de chronische ontsteking van de urineweg kan voor komen als een vorm van terugkeer van symptomen, zelfs na volledige behandeling, her-infectie met de eerder vastgestelde bacteriën, na een tussenpoos van bacterie vrije urine kweek; of herhaling van blaasontsteking door een of andere bacterie.

Gebruikelijke symptomen omvatten pijnlijke urinelozing, verhoogde frequentie van de urinelozing, drang, toename van de frequentie ’s nachts, brandend gevoel enz. Acute infectie kan koorts en koude rillingen veroorzaken.

Men kan lijden aan een of meerdere symptomen. Sommige van deze symptomen worden ook waargenomen bij enkele andere condities, los van de urineblaasontsteking.

Op grond van normale moderne overtuiging worden Enterococcus coli, Staphylococcus saprophyticus de schuld gegeven voor het veroorzaken van Chronische Urinewegontsteking,
Enterococcus, Klebsiella, Enterobacter, en zijn Proteus species minder betrokken bij Chronische Urinewegontsteking.

De meest voor de hand liggende risico factor voor Chronische blaasontsteking bij gezonde jonge vrouwen is de frequentie van geslachts-gemeenschap.

Mechanische en physiologische factoren, welke het ledigen van de urineblaas veroorzaken, zoals incontinentie, cystoceleen postvoiding residual urine worden sterk geassocieerd met Chronische Blaasontsteking.

Chronische Blaasontsteking wordt geassocieerd met sommige ziekten en oorzaken, zoals: Immuno-suppression, Chronic renal insufficiency. Diabetes mellitus, Immuno-suppressant medicatie, Renal transplant enz.

Soms kunnen in het ziekenhuis opgelopen besmettingen worden veroorzaakt als gevolg van het te worden blootgesteld aan Antibiotica-resistente bacteriën welke rond hangen in urine catheter, intermittent catheterizaion, nephostomy tube, uteral stent enz.

Anatomische abnormaliteiten van de urineweg, zoals polycystic kidney desease, vesicoureteral reflux, uinary tract obstruction, bladder outlet obstruction, congenial abnormality, uriteral of urethral structure, urinary calculli, voiding dysfunction, cystocele, multiple sclerosis, neurogenic bladder kunnen meewerken aan het ontstaan van Chonische Blaasontsteking.

De moderne wijze van aanpak bij de behandeling stelt voor het gebruik van antibiotica therapie voor zowel genezing als voor preventieve therapie. In gecompliceerde gevallen zijn zowel de behandeling van de causative factoren en daarmede geassocieerde symptomen uitermate belangrijk.

Ayurveda beschrijft het normaal fysiologische functioneren van het lichaam als een uitgebalanceerde toestand van drie bio humors, genaamd Vata, Pitta en Kapha.

Vanwege diverse redenen en risico factoren (hieronder aangegeven), wanneer het evenwicht van deze triade is gestoord en symptomen worden doorgeleid naar de urinewegen veroorzaakt zulks problemen in micturition- called as Mutrakrichhra.

Gewoonlijk wordt deze conditie door het lichaam zelf gecorrigeerd als enige modificatie in het dieet en in de levensstijl wordt ervaren.

In sommige gevallen worden palliatieve medicijnen en reinigingspoces aangewend op het evenwicht in de drie bio-humors te herstellen. Als een persoon de etiological factor herhaalt kan hij de ziekte opnieuw oplopen.

Ook als iemand slechts een oppervlakkige behandeling ondergaat, maar zich niet verzekerd van het herstel van het evenwicht van de drie bio-humors, zullen de Mutrakrichhra (blaasontsteking symptomen) spoedig terug komen als tengevolge van een geringe besmetting.

Nu zou men zich kunnen afvragen wat de plaats is van de bacterie en infectie in deze Pathogenische of Chronische Blaasontsteking. Allereerst moeten wij begrijpen dat het enkel binnen dringen van pathogen/ bacterie in het lichaam niet leidt tot een infectie. De urineweg kan normaal enkele pathogenic bacteria bevatten zonder dat deze leidt tot een ziekte. Wij zijn overal 2 by 7 omringd door een hele hoop ziekte wekkende bacteriën, virussen en fungi enz.

Door natuurlijke orifices, zoals neus, mond enz. komen deze pathogens het lichaam binnen; de meeste ervan worden gedood door het verweer systeem van het lichaam.  Sommige pathogenen worden, bij afwezigheid van en geschikte conditie voor overleving, inactief worden en in het lichaam achter blijven zonder enige ziekte te veroorzaken.

Bij het ademen, bijvoorbeeld, dringen heel vaak Tuberculose veroorzakende bacteriën ons lichaam binnen, maar deze kunnen niet gedijen als gevolg van sterke immuniteit en worden inactief en blijven levenlang in het lichaam zonder enige schade te veroorzaken. In geval van een persoon met een aangetaste immuniteit, kan deze zelfde bacterie tuberculose veroorzaken na lange tijd.

Als de pathogeen sterker is dan de immuniteit van een bepaalde persoon, bloeit hij voort in het lichaam, hij gebruikt de lichaamsvezels om zich te voeden en koloniën te vormen en vult daartegenover het lichaam met schadelijke afval producten, welke de persoon ziek maken.

De infectie vloeit voort uit de zwakte van het lichaam zelf en niet door de kracht van de pathogenen. Pathogenen zijn net vultures welke staan te wachten op de zwakte van de persoon om zich te voeden met hapjes uit lichaam cellen, welke niet sterk genoeg zijn om zich te verweren.

Ayurveda volgt de Gem theorie voor ziektes, maar zij verklaart de wetenschappelijke oorzaken van zwakte van bepaalde system van het lichaam in termen van de harmonie van de drie bio-humors.

Wat betreft de behandeling, gelooft Ayurveda er niet in dat het doden van de bacteriën het aangewezen middel is om de ziekte te genezen, maar het verzekeren van de harmonie van de drie bio-humors en de immuniteit welke daardoor wordt verkregen.

Tenzij en niet eerder dan dat de natuurlijke harmonie van de bio-humors weer is hersteld, zelfs na het doden van alle bacteriën met antibiotica, blijf je een honderd procent risico behouden om weer besmet te geraken. Dus heeft het menselijk lichaam een behandeling nodig om zich te versterken, zelfs na het doden van de bacteriën met antibiotica is niet de therapie.

Louis Pasteur, de grondlegger van de germ theorie zelf is het hiermee eens, daar waar hij pathogenen vergelijkt met zaad en het menselijk lichaam met aarde en verklaart: “de aarde is belangrijker dan het zaad”voor wat betreft het ontkiemen.

Risico factoren en ethiologie volgens Ayurveda

Zoals eerder vermeld resulteert deposition of vitiated bio-humors in de urineweg in vitiation van de urineweg waardoor problemen ontstaan in micturition alsook de vatbaarheid van microbial growth. De oorzaken van vitiation en onevenwichtigheid van de drie bio-humors is zelf een omvangrijk hoofdstuk op zich.

Kort gezegd kunnen,  het ontbreken van een regelmatige bio-reiniging van het lichaam, het consumeren van contitution-incompatible  dieet en levensstijl, overtolligheid van bepaalde voedingsmiddelen, drugs en gewoonten leiden tot vitiation van verschillende bio-humors.

Elke bio-humor bestaat uit vijf types en kan vitiate  met een of meerdere attributen volgens de causative factor. De risicofactoren en etiologsche factoren, welke de vitiated bio-humors afzetten in de urineweg en de transformatie  van onevenwichtigheid  tot Mutrakrichhra of chronische blaasontsteking  veroorzaken, zijn als volgt.

Overeenkomstig de diverse presentatie wordt de Mutrakrichhra verder verdeeld in acht types.

Etiologische factoren (2)

 • Overmatige fysieke exercitie
 • Overmatige of scherpe potency van medicijnen
 • Dieet en levensstijl met overmaat van droge attributen
 • Overmatig gebruik van alcoholische dranken
 • Overindulgence bij sex
 • Het vaak rijden op snelle fietsen, paarden enz. op ruwe wegen
 • Overmatig gebruik van sea food, vis, vlees van dieren van marshy habitat
 • Het vaak teveel eten voordat vorige maaltijden zijn verteerd

Risico factoren (3)

 • Ophouden of onderdrukken van plasneigingen
 • Drinken van frisdranken, water of eten terwijl de urineblaas vol is
 • Geslachtsgemeenschap met een volle urineblaas
 • Conditions met general debility en immune- deficiency
 • Vitiating disorders, degenerative disorders, veroudering, meno pause enz.

Behandeling

1.Pacifying the vitiated bio-humors

Aangezien de vitiated bio-humors en de verstoorde harmonie aan de basis liggen van ziekten, is grondige beschouwing en onderzoek noodzakelijk om de achterliggende oorzaken de vitiation van de bio-humors te identificeren. Het elimineren van de grondoorzaak en medicatie voor het herstellen van het evenwicht van drie bio-humors is bereikt. Als de mate van vitiation hoog is, wordt voor het verwijderen van vitiated bio-humors middels Panchakarma procedures voor bio-purification aanbevolen. Voor lichtere vitiation wordt gebruik gemaakt van palliative behandeling doormiddel van diverse plantaardige medicijnen. De keuze van medicijnen voor bio-purification alsook de palliatieve behandeling hangt af van het type van bio-humors en attribute opf vitiation.

2. Identificatie en verwijdering van de etiological factor, welke verantwoordelijk is voor het uit positie halen van de vitiated bio-humors naar de urineweg. Alle maatregelen, zoals aanpassing van dieet en aanpassing van het gedrag, zijn essentieel om re-deposition van de ziekte veroorzakende conditie om herhaling van de ziekte te voorkomen. Nogmaals, de keuze van medicijnen en wijze van behandeling, zijn afhankelijk van hoe de pathology zich ontwikkeld.

3. Symptomatische behandeling
In geval het ongemak groot of het niveau van vitiation te hoog is, waardoor het lijden langer duurt, is symtomatische behandeling essentieel. Symptomatische behandeling verwijdert de symptomen en verzacht de irritatie tijdelijk. Decoctionvan, Tina Panchamula enz. helpen bij het verwijderen van de irritatie, Ontsteking en ongemak bij het urineren. Draksha, Vidari, Ikshu Rasa, Ghrita helpen om pijnlijke en brandende sensatie op te verhelpen.

De rol van Antibiotica

Zoals eerder is uitgelegd, is het doden van de bacteriën niet de oplossing voor Chronische Urineblaasontsteking. Profylactische gebruik van antibiotica is ook niet de oplossing. Antibiotica stopt de bacteriële groei en levert tijdelijke verlossing. Zij heeft geen attributen om herhaling te voorkomen.

Anderzijds leidt onverantwoord gebruik tot het ontwikkelen van antibiotica-resistentie strains van microben. Oudere generaties van antibiotica worden nutteloos en we hebben successieve generaties van antibiotica nodig.

We worden ook geholpen door heel veel nuttige bacteriën welke in een symbiotische relatie in ons lichaam leven. Antibiotica gepaard met de pathogenic bacteria doden de behulpzame bacteriën in alle delen van ons lichaam.

Behulpzame bacteriën produceren vele bruikbare substanties en vitamines. Deze bacteriën vormen ook een verdedigingslinie tegen externe pathogenic bacteriën. Bij afwezigheid van deze linie, wordt het lichaam ontvankelijk voor de aanval van pathogenic bateriën.

Zodra wij stoppen met de antibiotica medicatie , houden wij een gevoeling lichaam over met een aangetaste verdedigingsysteem, een lichaam dat van binnenuit uit balans is en dus ontvankelijk voor herhaling van besmetting.

Het is ongetwijfeld dat antibiotica in urgente gevallen en bij verlaagde immuun status van het lichaam, een vitale rol spelen door het verminderen van de lading bacteriën. Dus dient het weloverwogen te worden gebruikt en moet de grondoorzaak van de ziekte nooit worden genegeerd.

Ayurveda is niet enkel een medische wetenschap, maar het is de wetenschap en kunst van leven. Het leert ons hoe wij moeten leven in evenwicht met de natuur. De medicijnen welke bij de Ayurveda behandeling worden gebruikt zijn natuurlijk en het doel van deze therapieën is ook het herstellen van de natuurlijke harmonie en gezondheid.

Om deze medicijnen te gebruiken is een grondige kennis het systeem van de Ayurvedische geneeswijze essentieel, vandaar dat zelfmedicatie moet worden voorkomen en een gekwalificeerde Ayurveda arts moet worden geraadpleegd voor de behandeling.

VOOR GESPECIALISEERDE HULP KUNT U CONTACT OPNEMEN MET DE AYURVEDISCHE KLINIEK WEESP/EINDHOVEN/AMSTERDAM/DEVENTER/GRONINGEN

Referenties:

1. CharlesM. Et al., Recurrent Urinary Tract Infections in Women:Diagnosis and Management. Am Fam Physician. 2010 Sep
15; 82(6):638-643.
2. Agnivesha, Charaka Samhita-Chikitsa Sthana Chapter 26, Verse 32

3. Agnivesha, Charaka Samhita-Vimana Sthana Chapter 5, Verse 28