De lente is welkom, maar ‘hooikoorts’ niet.

Hooikoorts, of een seizoensgebonden allergie, is een verzameling aan symptomen zoals een loopneus, tranende ogen, niezen, jeuk aan de ogen, kriebelige keel, en jeuk, zwelling van de huid of netelroos, geheugenproblemen, opgezette ogen, vermoeidheid en irritatie, donkere kringen onder de ogen enz., als allergische reactie op stof, schilfers, pollen, dierenveren, haren, schimmels enz. Het meest voorkomende symptoom is verkoudheid. Bij ernstiger reacties kan men last krijgen van astma en andere ademhalingsmoeilijkheden, kwaaltjes en pijn, gastro-intestinale reacties (zoals diarree) of een snelle, onregelmatige hartslag.

Dit doet zich voor wanneer een allergeen wordt ingeademd door iemand met een zwak immuunsysteem, hetgeen de productie van antilichamen activeert. Dit specifieke antilichaam is immunoglobuline E (IgE), dat zich bindt aan mastocyten en basofielen, die histamine bevatten. Wanneer de symptomen mild zijn, kunnen wij deze behandelen.

De symptomen van hooikoorts kunnen variëren, op basis van de individuele constituties. Uit de cellen die de binnenbekleding van ogen en neus vormen, komt een chemische stof vrij die histamine heet. Het is deze stof die als reactie van het lichaam de ontsteking en andere symptomen produceert. Ayurveda beziet hooikoorts als een Kapha-Pitta-aandoening. Prakriti of de lichamelijke constitutie van een persoon bepaalt de reactie van het immuunsysteem van het lichaam. De immuunrespons is ook in grote mate afhankelijk van de huidige status van de dosha van de persoon. Ayurveda, de traditionele geneeskunst van India, heeft een eigen manier om het concept Hooikoorts uit te leggen. Elke biologische component van het lichaam speelt een eigen rol in het manifesteren van de aandoening. Ayurveda ziet Vata, Pitta en Kapha als de drie basis-biologische componenten. Er is ook een ander concept in Ayurveda – de theorie van Panchamahabhuta. Volgens Ayurveda is het hele universum opgebouwd uit vijf basiselementen, te weten aarde, water, vuur, lucht en ruimte of ether. De Vata-constitutie heeft er het meest last van, omdat het ook door een verstoring in de immuniteit en hypersensitiviteit van het zenuwsysteem veroorzaakt wordt.

  • Een verzwaring in Vata leidt vaak tot hoofdpijn, slapeloosheid en vrees.
  • Een verzwaring in Pitta produceert een gele afscheiding in de neus, koortsgevoelens, brandende ogen en huiduitslag.
  • Een verzwaring in Kapha produceert wittig slijm en een gevoel van zwaarte en dofheid in het lichaam. Als de neusbijholten verstopt zitten, kan zich rond de holten een doffe hoofdpijn voordoen.

Ayurveda-behandeling van Hooikoorts

De gezondheid van een individu wordt volgens Ayurveda bepaald door Agni, of het ‘vuur’ van de spijsvertering. De mogelijkheid van een persoon om het voedsel te verteren en voedingsstoffen om te zetten in een vorm die door het lichaam gecirculeerd wordt, is de basis voor de immuniteit van die persoon.

Het zorgen voor van een sterke, effectieve spijsvertering is een belangrijk deel van het genezen van hooikoorts. Dit kan bereikt worden met kruidensupplementen die de spijsverteringsacties verhogen of normaliseren en het maagdarmkanaal zuiveren van de erin opgehoopte gifstoffen.

Ayurveda maakt gebruik van een breed scala aan kruiden om hooikoorts te verzachten. Kruiden kunnen gekozen worden voor hun actie binnen het ademhalingssysteem om Kapha te verminderen, voor de afkoelende eigenschappen om Pitta te verminderen of voor hun actie op het spijsverteringssysteem om de oorspronkelijke oorzaak van de allergische reactie aan te pakken. Andere kunnen gekozen worden voor het ontgiften van het maag-darmkanaal, bloed en lever en om de algehele immuniteit te verbeteren.

De ontstekingsremmende eigenschappen van Ayurveda-kruiden helpen bij het effectief tegengaan van allergieën; sommige helpen door het comfort van de ademhaling te optimaliseren door de symptomen van de allergie te verminderen, terwijl andere de longfunctie normaliseren. Om allergische rhinitis te voorkomen is het ook goed om gedeelten van de Ayurveda-levensstijl te volgen, wat ook goed is voor het immuunsysteem.

Neem contact op met een gekwalificeerd Ayurveda-specialist voor een succesvolle beheersing van allergische rhinitis of hooikoorts, zonder bijwerkingen. De doses en selectie van de kruiden, alsook de kwaliteit van de Ayurveda-producten, kan de doeltreffendheid van de Ayurveda-behandeling bepalen.

Naast het voorschrijven van behandelingen voor diverse van deze chronische en complexe aandoeningen legt Ayurveda ook de nadruk op een ideale methode voor gezond leven. De constitutie van elke persoon verschilt, waardoor behandelingen voor eenieder verschillen; zelfs voor dezelfde aandoening. Het is derhalve van cruciaal belang een goed gekwalificeerd Ayurveda-specialist te bezoeken, waarbij voedingsadviezen net zo belangrijk zijn voor het beheersen van de klachten en het verbeteren van de immuniteit.)